Ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1982 r. Przez kilka lat byłam pracownikiem naukowym Akademii Medycznej i wykładowcą w Studium dla Położnych. Podczas pracy w Akademii uzyskałam I i II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa. W 2000 roku dodatkowo uzyskałam specjalizację z endokrynologii pod kierownictwem prof. Andrzeja Milewicza. W 2001 roku uzyskałam […]

Scroll to Top
ENDOKRYNOLOGIA