Wyniki biopsji mogą potwierdzić charakter guza, informując czy jest złośliwy, co wymaga dalszego postępowania, czy też jest niezłośliwy, co pozwala na ustalenie strategii monitorowania lub decyzji o ewentualnym leczeniu.

Chociaż powikłania są bardzo rzadkie, mogą obejmować krwawienie czy infekcję. Istnieje także minimalne ryzyko uszkodzenia struktur sąsiednich.

Większość pacjentów doświadcza jedynie niewielkiego uczucia napięcia lub dyskomfortu podczas biopsji.

Podczas biopsji, pacjent leży. Lekarz, korzystając z ultrasonografii, dokładnie lokalizuje guz i wprowadza cienką igłę, pobierając komórki do analizy. Procedura jest zazwyczaj dobrze tolerowana i nie wymaga znieczulenia.

Biopsja cienkoigłowa jest zalecana, gdy stwierdza się guzki tarczycy podczas badania fizycznego lub gdy badanie ultrasonograficzne ujawnia nieprawidłowości sugerujące potencjalne ryzyko nowotworu. To narzędzie diagnostyczne jest szczególnie zalecane w przypadku guzków o niepewnej etiologii.

Biopsja cienkoigłowa tarczycy to specjalistyczna procedura medyczna, w trakcie której, przy użyciu cienkiej igły, pobierana jest próbka komórek z guza tarczycy. Proces ten jest często wspomagany ultrasonografią, co pozwala na precyzyjne umiejscowienie guza i zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.

Wynik badań cytologicznych jest dostępny zazwyczaj w ciągu 7 dni.

Tak. W celu wykonania biopsji należy umówić się na wizytę do dr Małgorzaty Kiełczewskiej lub dr Beaty Wikiery.

Biopsję wykonuje lek. med. Małgorzata Kiełczewska oraz lek. med. Beata Wikiera. Wykonanie biopsji zleconej przez innego lekarza kosztuje 250 zł, natomiast biopsja w pakiecie z badaniem USG oraz konsultacją endokrynologiczną kosztuje 400 zł. O wykonaniu biopsji zawsze ostatecznie decyduje lekarz – badanie może się nie odbyć, jeśli nie ma ku temu medycznych wskazań.

Scroll to Top
ENDOKRYNOLOGIA