Endokrynologia + Medycyna Chorób Wewnętrznych

Doświadczenie w zakresie kombinacji tych dwóch specjalizacji umożliwia naszym lekarzom pogłębioną diagnostykę stanu zdrowia pacjentów endokrynologicznych.

Scroll to Top
ENDOKRYNOLOGIA