Wynik badań cytologicznych jest dostępny zazwyczaj w ciągu 7 dni.