Tak. Pacjentów dziecięcych przyjmują: dr n. med. Beata Wikiera oraz dr n. med. Lidia Kostecka.