Pacjenci przychodni długotrwale przyjmujący leki mają możliwość zamówienia recepty. Receptę można zamówić telefonicznie lub mailowo, jeśli od czasu ostatniej wizyty nie minęło więcej niż 12 miesięcy, o wypisaniu recepty ostatecznie decyduje lekarz prowadzący. Pacjent otrzyma kod recepty sms-em na numer telefonu podany do Karty Pacjenta. Płatność za receptę odbywa się przelewem, na numer konta podany w sms-ie.
Koszt wystawienia recepty to 65 zł.