Tak, honorujemy wszystkie wykonane badania, ale lekarz w niektórych przypadkach może zadecydować o konieczności wykonania badania w czasie wizyty.