W jakich godzinach czynna jest rejestracja telefoniczna

Rejestracja telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 18.00rnrncałą dobę jest możliwa rejestracja on-line na stronie inte etowej

Scroll to Top
ENDOKRYNOLOGIA