Jakie są potencjalne powikłania biopsji cienkoigłowej tarczycy?

Chociaż powikłania są bardzo rzadkie, mogą obejmować krwawienie czy infekcję. Istnieje także minimalne ryzyko uszkodzenia struktur sąsiednich.

Scroll to Top
ENDOKRYNOLOGIA