Jakie są koszty testów diagnostycznych i leczenia?

Koszt jednego testu diagnostycznego wynosi około 2000 zł. Leczenie niedoboru hormonu wzrostu jest refundowane przez NFZ, pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych.rn

Scroll to Top
ENDOKRYNOLOGIA