Jak przygotować się do wizyty?

Należy zabrać:rnrn twyniki dotychczas wykonanych badańrn tkarty wypisowe ze szpitalirn tkarty wizyt z konsultacji u innych lekarzyrn tspis stosowanych leków i ich dawkirn

Scroll to Top
ENDOKRYNOLOGIA