Czy istnieje możliwość zamówienia recepty?

Pacjenci przychodni długotrwale przyjmujący leki mają możliwość zamówienia recepty. Receptę można zamówić telefonicznie lub mailowo, jeśli od czasu ostatniej wizyty nie minęło więcej niż 12 miesięcy, o wypisaniu recepty ostatecznie decyduje lekarz prowadzący. Pacjent otrzyma kod recepty sms-em na numer telefonu podany do Karty Pacjenta. Płatność za receptę odbywa się przelewem, na numer konta podany w sms-ie.rnKoszt wystawienia recepty to 65 zł.

Scroll to Top
ENDOKRYNOLOGIA