Czy honorujecie badania USG wykonane w innym miejscu?

Tak, honorujemy wszystkie wykonane badania, ale lekarz w niektórych przypadkach może zadecydować o konieczności wykonania badania w czasie wizyty.

Scroll to Top
ENDOKRYNOLOGIA