Co może wykazać wynik badania USG tarczycy?

Wynik może uwidocznić zmiany strukturalne, takie jak guzki, torbiele czy inne nieprawidłowości. Konieczne może być dalsze badanie, takie jak biopsja, w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Scroll to Top
ENDOKRYNOLOGIA