Doświadczenie w zakresie kombinacji tych dwóch specjalizacji umożliwia naszym lekarzom pogłębioną diagnostykę stanu zdrowia pacjentów endokrynologicznych.

Połączenie tych dwóch specjalizacji pomaga kompleksowo zająć się pacjentkami, których problemy mają naturę ginekologiczno-endokrynologiczną.

Endokrynolog – pediatra ma najlepsze kompetencje w przypadku zaburzeń dojrzewania i wzrostu oraz wszystkich schorzeń endokrynologicznych występujących u dzieci.AAA

Scroll to Top
ENDOKRYNOLOGIA